Odder Museum

 

Odder Museum

Gå på jagt i dit lokalområdes kulturhistorie

Museet ser sig selv som en meget aktiv del af kultur- og fritidslivet i Odder Kommune,
der satser på kvalitet, kreativitet og aktiv formidling. Vi vil kendes som det museum,
der har de mest spændende og utraditionelle formidlingsmetoder i landet.
Dette kan bl.a. lade sig gøre med aktiviteter omkring museets ålekvase Anna, der sejler fra Hou langs kysten.

Museets nyeste udstillingsbygning rummer en af landets
største jagtvåbensamlinger, en kombination
af den jagtvåben-tekniske udvikling og jagtens kulturhistorie.

Til gengæld har Sandager Mølle stået på samme sted siden 1880’erne.