TESS NetworkSkolerMørke Skole


Mørke Skole

Adresse: Mørke Skole; Kirkevej 13 DK 8544 Mørke; Tlf: + 45 86 37 74 66; Fax: + 45 86 37 64 30;
E-mail:
Moerke.skole@rosenholm.dk