Interesse Historie

I forlængelse af interessen for arkæologi og forhistorie er der ikke langt
til at beskæftige sig med store og små begivenheder i verdens- og danmarkshistorien.
Især perioden 1939-1945 - 2. verdenskrig synes jeg er meget spændende
med et væld af kildemateriale og forskellige tolkninger.
Det skal blive spændende at følge den gradvise åbning af arkiverne i de kommende år.

Litteratur & Links

Verdenshistorie
Bjøl, Erling 1986: Vor Tids Kulturhistorie bind 1-3, Politikens Forlag 1986
Den Tabte Tid - Bind 1 1890-1914
De Onde År - Bind 2 1914-45
Vore Dage - Bind 3 1945-86
Kinder, Hermann og Hilgemann, Verner 1964: Atlas Verdenshistorie Bind 1-2, Munksgaard 1991
Roberts, John M. 1998: Verdenshistorie, Bind 1-10, Gyldendals Bogklubber 1998
Cultours Militærhistoriske rejser
Gyldendals Store Verdenshistorie
History of the World Camelot International
History of the World Wikipedia

Danmarkshistorie
Fabricius, A. 1914: Illustreret Danmarkshistorie for folket, bind 1-2
Gyldendalske Boghadel, Nordisk Forlag 1914

Friis, Aage, Linvald, Axel og Mackeprang M. (red.) 1951-53: Schultz Damnarks Historie Bind I-VI, J.H. Schultz Forlag 1951-53
Horn, Winkel 1975: Saxo Grammaticus - Danmarks Krønike, Vinten 1977
Kjersgaard, Erik 1978: Danmarkshistorie i avisform år 885-1978, Lademann 1978
Liebgott, Niels-Knud 1984: Danmarkshistorien - Middelalderen, Sesam 1984
Middelalderen bd.1 Land og by
Middelalderen bd.2 Kirke og konge
Middelalderen bd.3 Broderstrid og kulturliv

Olaf Olsen (red.) 1988-91: Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 1-16
Gyldendals Bogklubber 1992-93

Scocozza, Benito 1982: Om historie - En introduktionsbog, Æbleserien, Hans Reitzels Forlag 1982
1066 - Tidsskrift for Historie - Københavns Universitet
Danmarks Historie - DUDA
Danmarkshistorien.dk - Århus Universitets hitorieportal
Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie
Historisk Tidsskrift Fagligt historisk tidsskrift
Om historiske tidsskrifter - Historie Nu
Siden Saxo - Historisk Magasin
SKALK - Populærvidenskabeligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og historie

Ribe bys historie
Bencard, Mogens 1978: Ribe i tusind år, Bygd 1978
Græbe, Henrik 1978: Ribe Skt. Katharinæ Kloster - Sognekirke og Hospital
Historisk Samfund for Ribe Amt 1978

Jensen, Stig 1991: Ribes Vikinger, Den Antikvariske Samling, Ribe 1991

Århus bys hisorie
Gejl, Ib 1996-98: Århus - Byens historie bind 1-4, Århus Byhistoriske Udvalg 1996-98
Bind 1: - 1720
Bind 2: 1720-1870
Bind 3: 1870-1945
Bind 4: 1945-1995

Madsen, Hans Jørgen mfl. 2001: Tidsbilleder - Domkirken og byrummet gennem 800 år
Århus Byhistoriske Udvalg 2001

Paludan, Helge mfl. 1984: Århus Bys Historie - fra vikingetid til nutid, Husets Forlag 1990

Databaser
Database: Litteratur om 2. verdenskrig For adgang til database kræves brugernavn og password Password kræves

Database: Udklip om 2. verdenskrig For adgang til database kræves brugernavn og password Password kræves

Links om Besættelsen
Allied Airmen - Allierede flyvere 1939-45
Besættelsen Udsendelser på TV2 Østjylland
Besættelsen i Danmark Viden-Online og Skolemedia
Besættelsesmuseet i Århus
Besættelsessamlingen Billund Museum
Bunkerne TV serie i 9 afsnit fra TV2 Nord
Dansk Jødisk Museum, Kbh.
Dansk Militærhistorie (om bl.a. Besættelsestiden)
De sidste vidner Website og tv-programmer om øjenvidner til Besættelsen
Frihedsmuseet i Churchillparken, Kbh.
Frihedsmuseets Modstandsdatabase
Frøslevlejrens Museum
Gengivelse af den tyske invasion - P4 Trekanten DR
Historisk Samling fra Besættelsestiden, Esbjerg
Krigen i Jylland Programserie på TV2 Østjylland
Tirpitzstillingen - Varde Museum
Tyske flygtninge i Oksbøl-lejren - e-museum Vardelillelogo - til top af sidenTil toppen

lillelogo - retur til kleiminger.dkRetur til kleiminger.dk
lillelogo - retur til kleiminger.dkRetur til kleiminger.dk