Interesse Arkæologi

Fagligt

Har i løbet af studiet skrevet semesteropgave om fiskeriet i ældre stenalder (mesolitikum) og speciale i vikingetidens gravformer og gravskik (publiceret i LAG 4 - 1993)
Til specialet hører et upubliceret katalog med beskrivelse af grave nævnt i litteraturen frem til 1989.

Endvidere deltagelse i udgravninger i Danmark, Spanien og på Færøerne i perioden 1982-1991.

Ældre stenalder: Køkkenmøddinger
Norsminde
Ertebølle

Yngre stenalder: Grave, stenlægninger, langhøj
Ved Skjern
Nordlige Horsens
Fjelsø ved Skals (langhjøj)

Overgang stenalder/bronzealder: boplads
Mojacar, Spanien

Ældre jernalder: Boplads
Eriknaur ved. Hatting

Yngre jernalder: grav
Ved Dronningborg, Randers (germanertid)

Nyere tid: bebyggelse
Sandevagur, Færøerne

Ud over nordisk arkæologi har jeg især interesse for Mellemamerika (Maya-kultur og Aztekere)
Sydamerika (Inka, Chimu, Chavin), Ægypten og Mesopotamien.

Litteratur & Links

Danmark og Norden
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie - Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab
Arkæologiske Udgravninger i Danmark (Årbog fra Det Arkæologiske Nævn)
Arkæologisk Håndbog - Leksikon over dansk forhistorie - Politikens Forlag 1979
Jeg ser på oldsager - Danske oldsager i tekst og billeder- Politikens Forlag 1979
KUML - Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab
Lademanns Dankarkshistorie:
Andersen, Søren H. 1982: Jægerfolket i stenalderen - Sesam 1982
Andersen, Søren H. og Nielsen, Poul Otto 1982: Jæger og bonde i stenalderen - Sesam 1982
Nielsen, Poul Otto 1982: Dysser og dolke i stenalderen - Sesam 1982
Jensen, Jørgen 1979: Skovlandets folk i bronzealderen - Sesam 1979
Jensen, Jørge 1979a: Guder og mennesker i bronzealderen - Semam 1979
Hvass, Lone 1980: Landsbyen og samfundet i jernalderen - Sesam 1980
Hvass, Lone 1980a: Bønder, købmænd og krigskarle i jernalderen - Sesam 1980
Birkebæk, Frank 1983: Rejselystne bønder i vikingetiden - Sesam 1983
Birkebæk, Frank 1983a: - og gjorde danerne kristne i vikingetiden - Sesam 1983

Mahler, Dithlev L. mfl: 1983: Om arkæologi - Forskning, fsormidling, forvaltning - for hvem?
Æbleserien, Hans Reitzels Forlag 1983

Mark og Montre - Kulturhistoriske Museer i Ribe Amt (årbog over arkæologiske og historiske emner)
Roesdahl, Else 1980: Danmarks Vikingetid - Gyldendal 1980
Roesdahl, Else 1987: Vikingernes Verden - Vikingerne hjemme og ude - Gyldendal 1987
SKALK - Populærvidenskabeligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og historie
Thunmark-Nylén, Lena mfl. (red.) 1981: Vikingatidens ABC - Statens Historiska Museum, Borås 1981
- (Lille leksikon over nordisk vikingetid)

Danmarkshistorien.dk - Århus Universitets hitorieportal
Moesgård Museum
Nationalmuseet - Hele Danmarks museum

Ægypten og Mesopotamien
Larsen, Mogens Trolle 1997: Gudens Skygge - Det assyriske imperiums historie
Gyldendals Bogklubber 1997

Lehner, Mark 1997: Egyptens Pyramider - Historie - Arkæologi - Arkitektur
Gyldendals Bogklubber 1998

Tidsskriftet SFINX - Afdeling for klassisk arkæologi, Aarhus Universitet
Babylonien - Den Store Danske - Gyldendals åbne encyclopædi
Dr. Hawass website om udgravninger i Ægypten, konferencer, blog mv.
Egyptian Prehistory World Civilizations, WSU
History of Egypt - Touregypt
Om oldtidens Egypten - Den Store Danske - Gyldendals åbne encyclopædi
Om Mesopotamien - Lexopen.dk

Nord-, Mellem- og Sydamerika
Blom, Frans 1945: Mayalandets Erobring - Gjellerup 1945
Fagan, Brian M. 1991: Kongeriger af Guld og Jade - Amerika før Columbus - Chr. Ericsen 1992
Hvidtfeldt, Arild og Amstrup, Niels 1974: Latinamerika - Politikens Forlag 1974
Hvidtfeldt, Arild 1976: Nordamerika - Politikens Forlag 1976
Michael, Ib 1975: Popol Vuh - Quiché-indianernes folkebog - Rhodos 1975
Nielsen, Jesper 2000: Under slangehimlen - Mayaernes kultur og historie - Aschehoug 2000
Pörtner, Rudolf og Davies Nigel 1980 (red.): Alte Kulturen der Neuen Welt - Econ Verlag 1980
Chavin-kultur - World Civilizations, WSU
Indianere - Startsiden.dk
Indianernes historie - Netspirit.dk
Inkaerne - Netspirit.dk
Inka krønike - Felipe Guaman Poma de Ayala - Det Kongelige Bibliotek
Mayaer og Aztekere - DUDA
Nordamerikas indianere - Oversigt, Silkeborg Gymnasium

Database
Udklipsdatabase om arkæologi For adgang til database kræves brugernavn og password Password kræveslillelogo - til top af sidenTil toppen

lillelogo - retur til kleiminger.dkRetur til kleiminger.dk

lillelogo - retur til kleiminger.dkRetur til kleiminger.dk